Funcționalități DESKLOGS.com

Pontaj și logare ore

Timpul necesar pentru agregarea datelor din situațiile și tabelele create pe hârtie sau în Excel este redus la minimum utilizând DESKLOGS.com.
În doar câteva secunde, avocații sau administratorii unei organizații își pot înregistra activitatea zilnică din anumite dosare. Aceste date sunt utilizate ulterior pentru generarea automată a rapoartelor de activitate, în calculul unor indicatori de eficiență sau în procesul de emitere a facturilor.

PONTAJ RAPID, DE ORIUNDE

Fiecare avocat poate înregistra zilnic numărul de ore lucrate într-un dosar, folosind orice dispozitiv conectat la internet.

EVIDENȚA ZILEI DE LUCRU

Înregistrarea orei de sosire și plecare de la birou a avocaților simplifică procedurile interne ale organizației tale.

Pontaj simplu, raportare complexă

Am simplificat la maximum procesul de înregistrare a numărului de ore prestate de un avocat în cadrul unui dosar și am făcut posibilă  generarea automată a rapoartelor de activitate. Am creat pentru administratori o interfață specială pentru analiza tuturor pontajelor, cu  posibilitatea de a valida, completa sau modifica fiecare înregistrare a activității avocaților, pentru a minimiza efortul în procesul de emitere a facturilor. Astfel, munca departamentelor de resurse umane, de contabilitate sau financiar este degrevată.

Analiza eficienței

Sunt avocații eficienți în rezolvarea cerințelor?
Cu DESKLOGS.com, administratorii sunt la curent cu activitatea avocaților: știu în orice clipă cine și cât a lucrat, ce servicii a prestat și care este valoarea facturabilă a muncii prestate. Centralizarea datelor privind orele pontate duce la o evaluare precisă a eficienței și performanței.

Sunt clienții și dosarele lor productive pentru companie? Administratorii au acces în timp real la informații precum: orele disponibile, valoarea muncii prestate, costurile aferente fiecărui dosar sau client, valoarea facturilor încasate sau neîncasate, precum și un top al clienților cu facturi neplătite.

DISPONIBILITATEA AVOCAȚILOR

Zilele libere de orice fel sunt administrate unitar, iar avocații au evidența completă a zilelor de concediu luate sau rămase.

EFICIENȚA LUCRULUI

În orice moment, fiecare avocat poate fi evaluat în funcție de activitatea depusă și de rezultatele facturate.

Implementarea funcționalităților

Avocații și administratorii au acces la funcționalitățile: „Ziua de lucru” și „Concediile mele”, indiferent de varianta de DESKLOGS.com utilizată: FREE sau PRO. Administratorii sunt singurii care au acces la funcționalitățile de gestionare a concediilor și de analiză a pontajelor.

AUTOMATIZAT

Pontajele sunt folosite de DESKLOGS.com pentru a genera automat rapoarte de activitate și facturi.

RAPID

Administratorii pot găsi instant informații legate de prestațiile unui avocat într-un anumit dosar.

INDISPENSABIL

Cu DESKLOGS.com iei decizii realiste în cazul negocierii beneficiilor și a salarizării în cadrul organizației.

ORGANIZAT

Orele prestate de avocați sunt înregistrate, organizat, în dosarele care le-au fost atribuite.

EFICIENT

Administratorii au detalii despre prestațiile avocaților și o situație a disponibilității acestora.

MOBIL

Avocații sau administratorii își pot ponta munca de pe orice dispozitiv conectat la internet.

On this website we use first or third-party tools that store small files on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly, to generate navigation usage reports and to suitable advertise our services/products. We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.