Termeni și Condiții – acord de utilizare DESKLOGS.com

1.Părțile Contractante:

1.1. S.C. Desklogs Tracking​ S.R.L., cu sediul social în municipul Bucureşti, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 215, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11188/2022, CUI RO46291170, atribut fiscal RO, având contul nr. RO63INGB0000999912607061, deschis la ING Bank, reprezentată de dl. Alexandru Ițcuș – Administrator, operator al platformelor desklogs.com – în calitate de Prestator

și

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.desklogs.com, au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de S.C. Desklogs Tracking S.R.L. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul Desklogs.com. Orice comandă confirmată de client prin bifarea căsuței: „Sunt de acord cu Termenii și condițiile Desklogs.com”, reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei S.C. Desklogs Tracking S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Definiții

DESKLOGS.com: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor și funcționalităților accesibile pe acesta sau pe subdomeniile și în conturile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C. Desklogs Tracking S.R.L. prin intermediul site-ului DESKLOGS.com, în special cele de acces la aplicații de gestiune a timpului, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, salvarea de date de pe orice tip de dispozitiv – de oriunde prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

Client: persoana juridică ce face o comandă pe site-urile DESKLOGS.com sau se înregistrează ca utilizator sau administrator al unui subdomeniu sau cont.

Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul DESKLOGS.com, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii sau funcționalități.

Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-urile DESKLOGS.com, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul DESKLOGS.com. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către Client se face prin bifarea căsuței: „Sunt de acord cu Termenii și condițiile DESKLOGS.com”.

2.2. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe DESKLOGS.com la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.3. În calitate de operator al site-ului DESKLOGS.com, S.C. Desklogs Tracking S.R.L. prestează pentru Client servicii de acces la aplicații de gestiune a timpului, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, salvarea si modificarea de date de pe orice tip de dispozitiv cu browser compatibil – de oriunde prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații iOS sau Android sau web browser.

2.5. Pentru lista de servicii și funcționalități oferite de aplicația DESKLOGS.com, accesați: https://web.desklogs.com/. Prețul lunar sau anual pentru DESKLOGS.com se va stabili de către S.C. Desklogs Tracking S.R.L. în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pentru care se achită serviciul. Prețul se poate afla de la un reprezentant al S.C. Desklogs Tracking S.R.L. prin e-mail sau telefonic. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de S.C. Desklogs Tracking S.R.L. pentru utilizarea funcționalităților și serviciilor oferite de DESKLOGS.com.

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Termenii și Condițiile portalului DESKLOGS.com.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată, începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator, printr-un e-mail trimis la: suport(at)desklogs.com sau la nr. de telefon: +40732001130, de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00.

3.3. În cazul în care Clientul nu realizează pașii necesari pentru renunțarea la abonament în cadrul aplicatiei DESKLOGS.com cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o nouă plată, pentru un pachet mai mic.

3.5. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. oferă oricărui Client posibilitatea de a folosi gratuit programul / aplicația / serviciul DESKLOGS.com pentru un număr de maximum 2 utilizatori. Diverse restricții sunt aplicate conturilor gratuite.

3.6 În cazul în care Clientul nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maximum 2 zile lucrătoare.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti către S.C. Desklogs Tracking S.R.L. o sumă lunară, de tipul unui abonament, sumă prevăzută în momentul finalizării comenzii online.

4.2. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta S.C. Desklogs Tracking S.R.L. cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe web.desklogs.com. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin e-mail la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației, cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin e-mail.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator, imediat ce intervin schimbări. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

5.4. Accesul la programul DESKLOGS.com este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin e-mail pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.5. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile DESKLOGS.com, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin e-mail sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, S.C. Desklogs Tracking S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile S.C. Desklogs Tracking S.R.L. pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile S.C. Desklogs Tracking S.R.L., Clientul își poate exporta documentele în format PDF, iar nomenclatoarele de dosare/proiecte și clienți în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplată, încălcarea acestui contract, etc.), S.C. Desklogs Tracking S.R.L. se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a-și exporta documentele în format PDF, iar nomenclatoarele de dosare/proiecte și clienți în format tabelar. S.C. Desklogs Tracking S.R.L nu își asumă vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

5.7. De asemenea, S.C. Desklogs Tracking S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile S.C. Desklogs Tracking S.R.L.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întregul conținut existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile S.C. Desklogs Tracking S.R.L în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor S.C. Desklogs Tracking S.R.L.

6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

6.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile DESKLOGS.com

6.2. Drepturile și obligațiile Desklogs Tracking S.R.L.

6.2.1. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. asigură:

 • accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului DESKLOGS.com. În cazul în care serviciul devine inactiv, datele și contul de utilizator vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maximum 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.
 • asistență, de luni până vineri, între orele 09:00–17:00 pentru probleme legate de aplicații. Nu oferim asistență financiar-contabilă sau în legătură cu emiterea de documente.
 • backup săptămânal al datelor
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile S.C. Desklogs Tracking S.R.L nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

6.2.2. DESKLOGS.com acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care S.C. Desklogs Tracking S.R.L. primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.2.4. Backup-ul datelor se realizează săptămânal, Clienții au acces la versiunile anterioare ale datelor în cloud.

6.2.5 Dacă din baza de date de pe calculator nu se poate face o restaurare, S.C. Desklogs Tracking S.R.L. va asista clientul în vederea accesării bazei de date.

6.2.6. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu monitorizează și nu exercită niciun fel de control asupra datelor și documentelor Clientului.

6.2.7. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și limitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul DESKLOGS.com.

6.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

6.2.9 S.C. Desklogs Tracking S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea pe site-ul DESKLOGS.com este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului este permis doar Utilizatorilor ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

7.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm, așadar, că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

7.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul web.desklogs.com sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de S.C. Desklogs Tracking S.R.L., precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către DESKLOGS.com și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

8.3. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi S.C. Desklogs Tracking S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Clientul înțelege și acceptă faptul că S.C. Desklogs Tracking S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

8.6. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
 3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

10. Exonerarea de răspundere

10.1. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale, dacă nu sunt din vina S.C. Desklogs Tracking S.R.L.

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părțile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părți:

 1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în derularea și executarea contractului;
 2. de a utiliza orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricția prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 1. informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
 2. informația era accesibilă publicului;
 3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispozițiile legale să dezvăluie informațiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 30 de zile, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, niciuna din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce, vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești în competența teritorială a cărora se află sediul S.C. Desklogs Tracking S.R.L.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților, prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

14.3. Orice notificare către S.C. Desklogs Tracking S.R.L. trebuie trimisă electronic la adresa de e-mail: suport(at)desklogs.com

Acest document a fost redactat la data de 23.11. 2022. Modificările ulterioare vor fi adăugate cu data modificării lor.

On this website we use first or third-party tools that store small files on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly, to generate navigation usage reports and to suitable advertise our services/products. We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.