Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Desklogs Tracking​ S.R.L. – cu sediul social în municipul Bucureşti, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 215, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11188/2022, CUI RO46291170 – este operator al site-ului de internet: desklogs.com, precum și al ansamblului de servicii și funcționalități accesibile pe subdomeniile / conturile acestuia, denumite: DESKLOGS.com FREE și DESKLOGS.com PRO.

Definiții

– DESKLOGS.com : site-ul de internet accesibil la adresa: https://web.desklogs.com cu toate paginile si subdomeniile create la cerere de către utilizatorii săi.

– cont / subdomeniu deDESKLOGS.com pe desklogs.com: orice subdomeniu creat de dvs. pe domeniul DESKLOGS.com, de forma: numesubdomeniu.desklogs.com;

– DESKLOGS.com sau aplicația DESKLOGS.com FREE și PRO: funcționalitățile și serviciile oferite prin intermediul conturilor / subdomeniilor create de dvs. în cadrul site-ului https://web.desklogs.com, precum: acces la aplicații de gestiune a timpului, de facturare, adăugarea de clienți, dosare și utilizatori ai contului;

– date cu caracter personal: acele informații care identifică, în mod direct sau indirect, o persoană fizică, așa cum sunt ele descrise de legile aplicabile în vigoare;

– prelucrarea datelor cu caracter personal: desfășurarea de operațiuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, combinarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal;

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal un angajament fundamental al S.C. Desklogs Tracking S.R.L. și dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru a crea un cont de DESKLOGS.com sau pentru a vă elibera facturi fiscale, poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor oferite de S.C. Desklogs Tracking S.R.L. prin intermediul site-ului DESKLOGS.com și a aplicației DESKLOGS.com.

Având în vedere că unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am emis acest document prin care vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când interacționați cu noi în legătură cu aplicațiile și serviciile noastre, accesând site-ul DESKLOGS.com, subdomeniile acestuia sau funcționalitățile oferite.

S.C. Desklogs Tracking S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și modifica acest document în funcție de modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau în urma oricăror modificări ale cerințelor legale. De fiecare dată când vom modifica acest document, vom afișa pe site-ul DESKLOGS.com noua versiune, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei „Politici de Confidențialitate”.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm și care sunt sursele acestora?

S.C. Desklogs Tracking S.R.L. colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal oferite direct de dvs., astfel încât aveți controlul total asupra informațiilor pe care ni le oferiți. Primim informații de la dvs. astfel:

  1. Când vă creați un cont de DESKLOGS.com pe desklogs.com, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele.
  1. Când optați pentru plata unui abonament pentru utilizarea DESKLOGS.com PRO, ne transmiteți detaliile dvs. de facturare ce vor fi utilizate exclusiv pentru facturare: nume și prenume, adresa personală sau a sediului social, codul unic de identificare, numărul de ordine din registrul comerțului, CNP-ul, contul curent și banca la care a fost deschis, codul SWIFT, adresa de e-mail, numărul de telefon.
  1. Când ne contactați prin e-mail la adresele: contact(at)desklogs.com sau suport(at)desklogs.com sau ne trimiteți un mesaj folosind formularul din pagina de contact, ne transmiteți: numele și e-mailul dumneavoastră.
  1. Toate celelalte date și informații introduse în aplicația DESKLOGS.com FREE sau PRO de utilizatori sau administratorii conturilor / subdomeniilor create pe desklogs.com sunt colectate si stocate de către S.C. Desklogs Tracking S.R.L., fiind disponibile doar administratorilor și utilizatorilor conturilor respective. S.C. Desklogs Tracking S.R.L. va șterge la cerere datele personale stocate sau va oferi utilizatorilor un mod simplu de a face acest lucru.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile?

Colectăm și prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului desklogs.com, acestea nereprezentând date cu caracter personal. Astfel, folosind software-ul Google Analytics, colectăm doar date anonime despre vizitele utilizatorilor de internet care accesează site-ul.

Aceste date sunt statistice, nu identifică personal utilizatorii de internet, iar cu ajutorul lor obținem informații despre numărul vizitatorilor site-ului desklogs.com într-un anumit interval, IP-ul acestora, zona geografică din care aceștia accesează site-ul, tipul de browser web și tipul de echipament IT de pe care e accesat DESKLOGS.com. Aceste date anonime sunt colectate și prelucrate, pentru a vă oferi o experiență de navigare facilă în site.

Pentru detalii despre tipurile de date derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator sau utilizator al site-ului desklogs.com, vă rugăm să consultați secțiunea de privind folosirea de cookie-uri și tehnologii similare: „Politica privind fișierele cookies”.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal?

S.C. Desklogs Tracking S.R.L. utilizează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

– pentru a vă crea un cont / subdomeniu DESKLOGS.com pe desklogs.com cu denumirea pe care o alegeți, numele și prenumele dvs. și adresa dvs. de e-mail;

– pentru a vă putea emite facturi fiscale, în cazul că optați să plătiți un abonament lunar pentru utilizarea DESKLOGS.com PRO;

– pentru asigurarea serviciilor de suport în utilizarea contului dvs. de DESKLOGS.com și a funcționalităților acestuia;

– pentru comunicarea adăugării unor noi funcționalități sau pentru comunicarea unei perioade în care se execută servicii de mentenanță a site-ului desklogs.com și a funcționalităților aplicației DESKOGS.com.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont DESKLOGS.com.

În calitate de administrator al unui cont de DESKLOGS.com puteți cere oricând ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, printr-o cerere adresată prin e-mail la: suport(at)desklogs.com. În urma acestei cereri, datele dvs. cu caracter personal și alte date introduse în contul dvs. de DESKLOGS.com vor fi șterse în maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii e-mailului.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

După caz, S.C. Desklogs Tracking S.R.L. poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat, doar în cazul în care vă trimitem facturile emise prin curier sau poștă;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare, doar în cazul în care alegeți să plătiți online un abonament lunar pentru utilizarea DESKLOGS.com PRO.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice care sunt îndreptățite legal să primească acest tip de date.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal?

S.C. Desklogs Tracking S.R.L. stochează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României pe servere securizate.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi mobilPay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți?

În concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu legislația în materia prelucrării datelor personale aplicabilă pe teritoriul României, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către S.C. Desklogs Tracking S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;

– dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C. Desklogs Tracking S.R.L. a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresele de e-mail amintite mai sus;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar;

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de colectare și prelucrare a datelor efectuate de către S.C. Desklogs Tracking S.R.L., precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați la: contact(at)desklogs.com.

Acest document a fost redactat la data de 23.11.2022. Modificările ulterioare vor fi adăugate cu data modificării lor.

Politica de utilizare a cookie-urilor

 

S.C. Desklogs Tracking​ S.R.L. – cu sediul social în municipul Bucureşti, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 215, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11188/2022, CUI RO46291170 – este operator al site-ului de internet: desklogs.com, precum și al ansamblului de servicii și funcționalități accesibile pe subdomeniile / conturile acestuia, denumite: DESKLOGS.com FREE și DESKLOGS.com PRO.

 

Site-ul desklogs.com folosește cookie-uri pentru a măsura performanța și pentru a oferi vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

 

Cookie-urile sunt fișiere text de mici de mici dimensiuni care sunt stocate pe echipamentul IT al utilizatorului care vizitează un anumit site. Acestea permit reținerea setărilor și a preferințelor utilizatorului când vizitează din nou site-ul, pentru a-i oferi o mai bună experiență online. Dacă nu vreți să permiteți lansarea de cookie-uri, va trebui să faceți setările adecvate din browserul web folosit. Detalii în acest sens găsiți la finalul acestui document.

 

Folosind software-ul Google Analytics, colectăm date anonime despre vizitele utilizatorilor pe site-ul desklogs.com. Aceste date sunt statistice, nu identifică personal utilizatorii de internet, iar cu ajutorul lor obținem informații despre numărul vizitatorilor site-ului desklogs.com într-un anumit interval, IP-ul acestora, zona geografică din care aceștia accesează site-ul, tipul de browser web și tipul de echipament IT de pe care e accesat desklogs.com.

 

În continuare, vă prezentăm informații detaliate în legătură cu fișierele cookie utilizate în general de site-urile web și modalități de a dezactiva sau schimba setările cookie-urilor în funcție de browserul folosit.

 

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului la un site și a livrării multiplelor servicii de care utilizatorul de internet se bucură, cum ar fi:

 

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi” din browserul de internet.

 

Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri detalii asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

 

Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai utilă și mai plăcută.

 

Ce este un „cookie”?

 

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, care conține litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

 

Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată. Tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul asociat webserverului respectiv.

 

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

Există două categorii mari de cookie-uri:

 

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

 

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

 

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.

 

Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 

Care este durata de viață a unui cookie?

 

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

 

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site?

 

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 

– creșterea performanței website-ului;

 

– o analiză a vizitatorilor;

 

– geotargetting;

 

– înregistrarea utilizatorilor.

 

Cookie-uri de performanță

 

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

 

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

 

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

 

Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

 

Cookie-uri pentru geotargetting

 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

 

Cookie-uri pentru înregistrare

 

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat „pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

 

Cookie-uri ale terțelor părți

 

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

 

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

 

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

 

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.

 

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română).

 

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

 

Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

 

Securitate si probleme legate de confidențialitate

 

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

 

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

 

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

 

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

 

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

 

Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.

 

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

 

Cum pot opri cookie-urile?

 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistrat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni/Settings sau în meniul Preferințe/Favorites al browserului.

 

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

 

Cookie settings in Internet Explorer

 

Cookie settings in Firefox

 

Cookie settings in Chrome

 

Cookie settings in Safari

Acest document a fost redactat la data de 23.11.2022. Modificările ulterioare vor fi adăugate cu data modificării lor.

 

On this website we use first or third-party tools that store small files on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly, to generate navigation usage reports and to suitable advertise our services/products. We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.