Acordare drept pentru facturare rapidă

Administratorii pot acorda unui utilizator simplu dreptul de a emite facturi sau de a adăuga clienți noi, dacă este cazul.

Accesează pagina „Utilizatori și echipe”

Fă click pe butonul de meniu – „Utilizatori” – „Utilizatori și echipe”.

Fă click pe numele utilizatorului

Derulează pagina, apoi fă click pe numele utilizatorului căruia vrei să îi acorzi acest drept.

Fă click pe panoul „Rol, acces și privilegii”

În panoul deschis sunt afișate funcționalitățile sau paginile la care poți acorda acces utilizatorului selectat.

Asigură-te că rolul curent este „Utilizator simplu”

Doar utilizatorilor simpli le poate fi acordat acces la anumite funcționalități administrative, module sau pagini.

Asigură-te că utilizatorul selectat are rolul de utilizator simplu, dacă vrei să-i acorzi doar anumite drepturi speciale.

Acordă acces utilizatorului

Fă click pe butonul de tip întrerupător din dreptul modulului „Factură rapidă”, pentru ca acesta să ajungă în poziția „deschis”.
Pentru a anula dreptul utilizatorului la această funcționalitate, fă click pe butonul de tip întrerupător, pentru ca acesta să revină în poziția „închis”.

Accesează acum contul tău DESKLOGS.com!

 

Creează acum un cont DESKLOGS.com!

 

On this website we use first or third-party tools that store small files on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly, to generate navigation usage reports and to suitable advertise our services/products. We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.